al si del | en el seno del | within the

XV SIMPOSI INTERNACIONAL NOVES TENDÈNCIES EN I+D+i EN LITERATURA, LLENGUA, ENSENYAMENT I TIC. DE LA INNOVACIÓ AL CÀNON

XV SIMPOSIO INTERNACIONAL NUEVAS TENDENCIAS EN I+D+i EN LITERATURA, LENGUA, EDUCACIÓN Y TIC. DE LA INNOVACIÓN AL CÀNON

15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM NEW TRENDS IN R+D+I IN LITERATURE, LANGUAGE, EDUCATION AND IST. FROM INNOVATION TO CANON

Data: 19-20 de juny, 2020
Lloc de realització:
En Línia | En Línea | On Line,
accessible en:
http://delits.ivitra.ua.es

CRÈDITS

Coordinació:

Jordi Antolí (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant [UA]) [+Secretari], Vicent-J.Escartí (IIFV,
Universitat de València [UV], RABLB), Vicent Martines (ISIC-IVITRA; IEC; RABLB) & Rafael
Roca (IIFV, UV, RABLB)

Comité organitzador:

Antonio Cortijo (Center for Catalan Studies, University of California at Santa Barbara,
EUA; RABLB), Josep Vicent Garcia Sebastià (ISIC-IVITRA, UA); Mari Paz López
Martínez (UA), Enric Mallorquí-Ruscalleda (Indiana University-Purdue University
Inadianapolis, EUA; CEMOROC, Universidade São Paulo, Brasil), Joan de Déu Martines
Llinares (ISIC-IVITRA, UA), Caterina Martínez Martínez (ISIC-IVITRA, UA), Pedro
Mogorrón (UA), Veronica Orazi (Università degli Studi di Torino, Itàlia; IEC), Ramon Ruiz
Guardiola (ISIC-IVITRA, UA), Elena Sánchez-López (ISIC-IVITRA, UA)

Comité Científic Internacional:

Jean-Marie Barberà (Université de Aix-en-Provence, França)
Júlia Butinyà (UNED, Madrid)
Anna Maria Compagna (Università degli Studi Federico II di Napoli, Itàlia; RABLB)
Ricardo Da Costa (Universidade Federal Espíritu Santo, Brasil; RABLB)
Antoni Ferrando (Universitat de València; IEC; AVL; RABLB)
Aniello Fratta (Università degli Studi Federico II di Napoli, Itàlia)
Giuseppe Grilli (Università di Roma Tre; RAE; RABLB)
Dominic Keown (University of Cambridge, Regne Unit)
Núria Puigdevall Bafaluy (Università degli Studi Suor Orsola
Beincasa, Nàpols, Itàlia)
Hans-Ingo Radatz (Internationales Institut für Iberische
Studien, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Alemanya)
Rosabel Roig-Vila (Universitat d’Alacant)
Rozalya Sasor (Jagiellonian University, Cracòvia, Polònia)

Institucions organitzadores:

Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA,
ISIC-IVITRA
Departament de Filologia Catalana de la Universitat
d’Alacant [UA]
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, IIFV
Vicerectorat d’Investigació i Transferència del
Coneixement de la UA
Institut d’Estudis Catalans-Delegació a Alacant
Seu Universitària de la Nucia, UA
Secretariat de Seus Universitàries
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la UA
Hi col·laboren:

Ajuntament de la Nucia
Center For Catalan Studies, University of California at
Santa Barbara [CCS-UCSB]
Internationales Institut für Iberische Studien,
Otto-Friedrich-Universität Bamberg [IIIS-Bamberg]
En coordinació amb el Programa de Doctorat en
Transferències Interculturals i Històriques en l’Europa
Medieval Mediterrània
(http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm)

Programa

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMME
19-20 de juny de 2020 19-20 de junio de 2020 2020, June, 19th-20th
En línia En línea On Line
Les ponències, Seccions especials i Sessions especials estaran disponibles en obert i gratuïtes des del
19 de juny de 2020 a les 10 h. en l’enllaç següent:

http://delits.ivitra.ua.es

No hi haurà un horari determinat pel programa del Simposi Internacional per a cada ponència, sessió o secció. El públic interessat podrà accedir a lloure en funció dels seus interessos a qualsevol dels continguts
del Simposi Internacional.
Las ponencias, Secciones especiales y Sesiones
especiales estarán disponibles en abierto y gratuitas
desde el 19 de junio de 2020 a las 10 h. en el siguiente enlace:

http://delits.ivitra.ua.es

No habrá un horario determinado por el programa del Simposi Internacional para cada ponencia, sección o sesión. El público interesado podrá acceder a voluntad
en función de sus intereses a cualquiera de los contenidos del Simposi Internacional.
Presentations, Special Sections and Special Sessions shall be available free access from June 19th at 10 AM clicking on the following link:

http://delits.ivitra.ua.es

There shall be no specific Schedule in the program of the International Symposium for each presentation, session or section. Those interested may access at will according to their preferences to any content of the International Symposium.


 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Delits, pecats i culpes”
Coordinador: Prof. Dr. Vicent-J. Escartí (Universitat de València, IIFV, RABLB)
Ponències | Ponencias | Presentations

Francisco Conejero (Universitat d’Alacant): “El cenobi com a instrument transgressor de la marginalitat femenina”

   
Maria Saiz (Universitat de València): “El tractament de la prostitució en tres autors de la literatura catalana medieval: Ramon Llull, Francesc Eiximenis i Jaume Roig”

   
M. Àngels Juanes Rovira (Universitat de València): “El preu del pecat: els turments de l’infern segons sant Vicent”

   
Francesc Granell (Universitat de València): “Delits visuals. Espectadors i expectació dels retaules del sant Jordi del Centenar de la Ploma i de Xèrica”

 
Jacob Mompó (Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir): “E lo rey havia hun fill bastart. La llegenda de la reina calumniada o la defensa de la legitimitat de Ramir I a la Crònica universal de 1427”

   
Marc Sogues (Universitat de Girona): “Cupido sense bena: visions de la intimitat femenina en la poesia de Vicent García i Francesc Fontanella”

   
Albert Toldrà (Universitat de València): “Fra Manuel Lituénigo, María Nieves Sáenz i els dimonis”

   
Antonio Constan (Universitat de València): “El pecado de cometer delito y viceversa en el islam: reflexiones”

   
Àlex Llinares (Universidad de Màlaga): “La cacera de bruixes en la Catalunya del barroc. Una aproximació”

   
Guillem Chismol (Universitat de València): “Delictes sexuals i les seues multes des de la Tresoreria del rei de la Corona d’Aragó a mitjans del segle XIV”

   
Joan V. Fuertes Zapata (Universitat d’Alacant): “L’amor eròtic de Vicent Boix”

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Literatura oblidada”
Coordinador: Prof. Dr. Rafael Roca (Universitat de València, IIFV, RABLB)
Ponències | Ponencias | Presentations

Vicent Martines (Universitat d’Alacant; IEC; RABLB): “Un clàssic oblidat en català: escandall d’una primera traducció al català del Roman de la Rose. La moralització que fa assumible el delit prohibit d’amar”

 
Alaitz Zalbidea (CEU-Universidad Cardenal Herrera): “Dietaris de finals del XIX i principis del XX: als marges de la literatura”

   
Hèctor Sanchis (Universitat de València): “L’Stabat Mater d’Escorigüela, un himne oblidat”

   
Adrià Martí-Badia (Universitat de València): “La consciència lingüística de Constantí Llombart: terra endins i mar enllà”

   
Vicent Josep Escartí (Universitat de València): “Fra Pau d’Alacant, relator oblidat de la pesta valenciana de 1647-48”

   
Rafael Roca (Universitat de València): “El còlera i seu reflex en els escriptors de finals del segle XIX”

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Miradas hispánicas”
Coordinador: Prof. Dr. Antonio Cortijo (Center for Catalan Studies, University of California at Santa Barbara; RABLB)
Ponències | Ponencias | Presentations

Leticia Magaña (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “Herejías y pecados infernales en un poema cancioneril de imitación dantesca: el Loor del arzobispo Carrillo (ID 2394), de Diego Guillén de Ávila”


   
Óscar Perea Rodriguez (Philobiblon Project-University of San Francisco): “Inquisición y censura literaria en el Cancionero general (1511-1573)”

   
Carlos Jesús Sosa Rubio (Universidad Loyola, Andalucía): “De la modestia a la vanagloria. El pecado de soberbia, o la razón de Estado, en la configuración de la imagen histórico-artística de Carlos V”

 
Enric Mallorquí-Ruscalleda (University of Indiana-Purdue University, Indianapolis, USA): “Hamartigenia y Psicomaquia: la influencia de Prudencio en Historia y milicia cristiana de El Caballero Peregrino (1601) de Fr. Alonso de Soria”

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Clàssics, plaer i dolor”
Coordinador: Prof. Dr. Dr. Vicent Martines (Universitat d’Alacant; IEC; RABLB)
Ponències | Ponencias | Presentations

Antonio Cortijo (Center for Catalan Studies, University of California at Santa Barbara; RABLB): “Amor y desamor en la Edad Media: la herejía cátara”

   
Anastasia Terzopoulou (UNED - Universitat d’Alacant): “El pecado del amor del príncipe troyano Paris y Helena de Esparta”

   
Antonio Ortega Villoslada (UNED, Illes Balears): “El consuelo al apestado, entre el pecado y el heroísmo: La Peste Negra en Mallorca”

   
Sònia Gros Lladós (UNED): “Libidinosa amor. De Bernat Metge a Valeri Màxim”

   
Vicent Martines (Universitat d’Alacant; IEC; RABLB): “Amors prohibits en l’Ovidi enamorat de Bernat Metge”

 
Júlia Butinyà Jiménez (UNED): “Els plaers prohibits, l’Humanisme i Bernat Metge”

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Amor, humanisme, guerra, política i pecats”
Coordinadora: Pra. Dra. Rozalya Sasor (Jagiellonian University, Polònia)
Ponències | Ponencias | Presentations

Rozalya Sasor (Jagiellonian University, Polònia): “El plaer de ser el millor. El lloc del mèrit individual en el Tractat de guerra de Francesc Eiximenis”

   
Vicent Martines (Universitat d’Alacant; IEC; RABLB): “El plaer del govern. Contribucions des de l’Edat Mitjana i els humanitats al Bon Govern i a la Moral Pública. Les idees virtuoses viatgen per Europa”

 
Anna Maria Compagna (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia; RABLB): “Amore mercenario nella poesia catalana del XV secolo. La scortesia di una realtà urbana brutale”


   
Anna Mazza (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia): “Sesso. Da diletto a delitto in Pere Torroella”

   
Pietro Cataldi & Cèlia Nadal (Università per Stranieri di Siena, Italia): “El mal estrany d’Ausiàs March. Una aproximació hermenèutica”

   
Grażyna Urban-Godziek (Jagiellonian University, Polska): “Humanistic Elysium of Elegiac Poets (Cristoforo Landino and Giovanni Pontano)”

 
Wioletta Husar-Poliszuk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska): “The forbidden fruit: the concept of Tabarnia”

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Desig, delit, pecat i expressió lingüística”
Coordinador: Prof. Dr. Josep Martines (Universitat d’Alacant; IEC; AVL)
Ponències | Ponencias | Presentations

Jordi Antolí (Universitat d’Alacant): “El concepte cor en català medieval: una aproximació des de la semàntica diacrònica”

   
Nicolau Dols (Universitat de les Illes Balears; IEC) & Lluís De Yzaguirre (Universitat Pompeu Fabra): “Quae scripto exprimi non potest”

   
Xènia Escolano i Marín (Universitat d’Alacant): “La satisfacció del desig en corpus: a cor què vols, cor què desitges i el seu equivalent en anglés”


   
Josep Vicent Garcia Sebastià (Universitat d’Alacant): “Menjar, beure i no creure. Una panoràmica del lèxic de la fartera i l’embriaguesa”

   
Elisabet Llopart Saumell (Universitat d’Alacant; IULA; Universitat Pompeu Fabra): “Tendències masculines i paraules efímeres: sobre spornosexual i altres etiquetes”

   
Caterina Martínez (Universitat d’Alacant): “Canvi lingüístic i codificació. Un acostament a gaudir i disfrutar”

 
Joan de Déu Martines (Universitat d’Alacant): “Delits gastronòmics en l’obra literària d’Enric Valor”

Josep Martines (Universitat d’Alacant; IEC; AVL): “L’expressió lingüística del pecat menys delitós: l’enveja i la tinya”

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section“Traducción, sentimientos y fraseología”
Coordinador: Prof. Dr. Pedro Mogorrón (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante)
Ponències | Ponencias | Presentations

Pedro Mogorrón (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): Presentación    
Kendall Harteel (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “El caso del Ch’timi y su fraseología al/en el doblaje español: ¿delitos en la traducción?”

 
Paola Masseau (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “El amor adolescente en Les cahiers d’Esther de Riad Sattouf: la jerga juvenil y su traducción”


   
Paola Carrión González (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “Deseo, amor prohibido, violencia y subalternidad: la mujer en la literatura poscolonial”


 
Elena Picazo Millàn (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “La fraseología del pecado en los manuales de FLE y ELE”

   
Verónica Martínez Sánchez (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “Drogas: Tratamiento y traducción en Todo sobre mi madre”

   
Lucía Navarro & Analía Cuadrado (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “Fraseologia dels sentiments: similituds i diferències en la traducció”

   
Vicent Martines (Universitat d’Alacant; IEC; RABLB): “Fraseologia a l’auxili de la corrupció i la falsedat: el Sermó de Bernat Metge (f. s. XIV- 1r quart del s. XV), arran de la seua traducció a l’espanyol”

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section


“COVID19 - Literary Training via ICT for Higher Education Improvement, Behavioural Coaching and Discomfort Management during the CORONAVIRUS Pandemic [Branch: Università degli Studi di Torino]”
Coordinadora: Profa. Dra. Veronica Orazi (Università degli Studi di Torino [UniTo])
 
Ponències | Ponencias | Presentations

Veronica Orazi (UniTo): “Sex and the Pandemic in #CoronavirusPlays”

 
Barbara Greco (UniTo): “Amor y cuarentena en la narrativa breve de confinamiento”
 
Úrsula Vacalebri Lloret (UniTo-UA): “Gestió emocional i ensenyament de CLE en temps de pandèmia: els tàndems lingüístics en línia UniTo-UA”


   
Viviana Patti (& Valerio Basile, Komal Florio) (UniTo): “100 days of hate: exploring the emotional response to COVID19 lockdown on Italian Twitter”

   
Anna Boccuti (UniTo): “Pandemia y literatura: variaciones erótico-sentimentales en la imaginación distópica”

   
Núria F. Rius (Universitat Pompeu Fabra): “Quédate en casa y toma fotografías. Retóricas y usos de la fotografía doméstica durante la pandemia del COVID19”

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section

“Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: reinas y guerreras, magas y santas, cortesanas y doncellas”
Coordinadora: Profa. Dra. María Paz López Martínez (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante)
 
Ponències | Ponencias | Presentations

María Paz López Martínez (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): Presentación    
Ana Belén Zaera García (Universidad de Salamanca): “La novela griega y el Derecho de familia: algunas consideraciones”

 
Mª Aránzazu Calzada González (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “Configuración del delito de adulterio en Leucipa y Clitofonte”


   
María Paz López Martínez (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante): “Amor de griega y amor de amazona en las novelas perdidas del Mar Negro”


 
Francisco-Javier Casinos-Mora (Universitat de València): “Realidad de la institución matrimonial en la ficción de las novel·les grecolatinas”

   
Carlos Sánchez-Moreno Ellart (Universitat de València): “Derecho Romano y amor cortés en Andreas Capellanus”

 
Regina Polo Martín (Universidad de Salamanca): “Monarquía, amor y matrimonio en la Castilla medieval: las Partidas de Alfonso X”

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section

Presentació del llibre: Compagna, Anna Maria (Ed.) (2019), Guillem de Torroella, La Faula, traducció al francés de Jean-Marie Barberà, París: Classiques Garnier (“Textes littéraires du Moyen Âge, 55 – Textes catalanes du Moyen Âge, 1). <https://classiques-garnier.com/la-faula-en.html>  
Ponències | Ponencias | Presentations

Richard Trachsler (Universität Basel), Director de la col·lecció.

   
Fabio Zinelli (École pratique des hautes études, París), membre del Consell de la col·lecció.


   
Vicent Martines (ISIC-IVITRA, UA; IEC; RABLB), membre del Consell de la col·lecció : “I classici romanzi, tradotti, strategia di difusione internazionale del patrimonio culturale”

   
Anna Maria Compagna (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia; RABLB; ISIC-IVITRA, UA), autora de l’edició.

   

 

Secció Especial | Sección Especial | Special Section

Presentació del llibre: Llull, Ramon, Libro de Contemplación en Dios, 3 vols., traducción (estudio y notas) de Júlia Butinyà, Matilde Conde Salazar & Carmen Teresa Pabón de Acuña, Madrid, Editorial Palas Atenea, vol. 1: 2018, vols. 2-3: 2020. <http://www.editatenea.com/epages/ eb7374.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb7374/Products/978-84-15194-33-0>
Ponències | Ponencias | PresentationsJúlia Butinyà Jiménez (UNED): “Els volums II i III del Llibre de Contemplació en castellà”
   
Matilde Conde Salazar (CSIC): “Problemas a los que se enfrenta un traductor del Llibre de Contemplació”


   
Carmen Teresa Pabón de Acuña (UNED): “Expresión literaria en el Libro de Contemplación en Dios”


   
Matilde Rovira (UCM; Editorial Palas Atenea): “Edita que algo queda: del vulgar illustre a las literaturas de la Corona de Aragón. De facsímiles e inéditos, de didáctica de las lenguas y bilingües”

   
Vicent Martines (ISIC-IVITRA, UA; IEC; RABLB): “La questione della lingua a finales del siglo XIII: Ramon Llull y Dante Alighieri en el alba del primer Humanismo”

                     

 

 

0
Visites
0
Ponents
0
SeccionsFÒRUM Els ponents i el públic interessat poden participar, lliurement --només cal emplenar registre corresponent--, en el fòrum que hem habilitat. Qui vulga que se li certifique l'assistència al II Simposi Internacional, ha de fer almenys 10 intervencions (es poden escriure en qualsevol llengua de cultura, sempre que estiguen ben escrites, siguen correctes i educades, no denigratòries. "no trolls")
Fòrum: Delits prohibits. Virtuts privades i públiques. Delits, delictes, societat, individu i política.

FORO Los ponentes y el público interesado pueden participar, libremente --solo es necesario rellenar el registro correspondiente--, en el foro que hemo habilitado. Quien desee que se le certifique la asistencia al II Simposio Internacional, debe realizar al menos 10 intervenciones (se pueden escribir en cualquier lengua de cultura, siempre que estén bien escritas, sean correctas y educadas, no denigratorias, "no trolls").
Foro: Placeres prohibidos. Virtudes privadas y públicas. Placeres, delitos, sociedad, individuo y política.

FORUM Participants and interested public can freely participate in the forum (it is only required to register online). If a certificate of participation is required for the II International Symposium, it is required from interested parties a minimum of 10 interventions (in any language, properly written, correct and polite, non-denigrating, no trolls).
Forum: Forbidden Pleasures. Private and Public Virtues. Pleasure, Crime, Society, Individual, Politics

Contacte


Institut Virtual Internacional de Traducció .......................................................................................................................................................................

Campus de Sant Vicent del Raspeig- Ap. 99 E-03080 - Alacant (Spain) Telf. +34 965 90 34 00 Ext. 2375 - Fax +34 965 90 93 30 - Email ivitra@ua.es